Switch to English

Úkolovník s upomínkami založený na gestech

Vytvoření nového úkolu

Úkoly lze vytvářet pomocí jednoduchého gesta, stačí jen stáhnout dolu kategorii nebo kdekoli v prostoru pro úkoly.

Úkol se objeví vždy na prvním místě a po skončení editace a případném nastavení data se přesune na správnou pozici.

Splnění a smazání úkolu

Pokud již máte úkol hotový, lze jej skrýt z seznamu úkolů.

Můžete ho označit jako hotový - tím se uloží do historie, nebo ho úplně smazat.

Do historie se lze dostat pomocí dvojitého kliknutí na kategorii.

Přepnutí seznamu úkolů

Podržením prstu na názvu aktuálního seznamu v horní části aplikace se objeví obrazovka pro rychlé přepnutí.

Na stejné obrazovce můžete také vytvořit úplně nový seznam.

iCloud synchronizace

Aplikace umožňuje zapnout synchronizaci pomocí iCloud, takže všechny Vaše úkoly budou dostupné z jakéhokoliv iOS zařízení.

Seznam funkcí
 • Organizace vašich úkolů do čtyř kategorií (To-Do, Call, Pay, Buy)
 • Vytváření seznamů úkolů pro vaši práci, školu a podobně
 • Možnost nastavení data a času k jednotlivým úkolům
 • Barevné odlišení úkolů podle plánovaného dokončení
 • Možnost řazení úkolů
 • V historii jsou dohledatelné již dokončené úkoly
 • iCloud synchronizace
 • Ovládání aplikace založeno na gestech
 • Aplikace je dostupná v angličtině, španělštině, portugalštině, ruštině, němčině, češtině, francouzštině, čínštině a japonštině

Pokročilé tipy
 • Stažením dolu se vytvoří nový úkol
 • Dvojitým poklepáním lze nastavit datum a čas úkolu
 • Tahem úkolu vpravo lze úkol označit jako hotový
 • Tahem úkolu vlevo lze smazat úkol
 • Podržením prstu na názvu seznamu úkolů ho lze změnit
 • Tahem horní části obrazovky vpravo se lze přepnout do nastavení

Kontakt

Napište nám, jak se Vám líbí tato aplikace!